top of page

BBI Healthcare


BBI Healthcare tillverkar och producerar högkvalitativa, farmaceutiska sjukvårdslösningar för kunder världen över. På fabriken i Gnesta, är det vanligt med guidade rundvandringar ute i produktionen och dess omgivningar. En god rutin för företagets transparens gentemot investerare och kunder men en rejäl utmaning under rådande pandemi. Vi fick därför uppdraget att dokumentera och ta fram fyra stycken informations-/utbildningsfilmer med fokus på maskin, kapacitet och tillgång. Tack för ett fint samarbete!


Comments


bottom of page